Labyrint Training

Onze werkwijze

Als onafhankelijk bedrijf kunnen we snel en effectief handelen. We zijn flexibel in de inhoud van onze interventies en gaan zelfs naar onze cliënten toe. Er is geen wachtlijst. Ons team werkt nauw samen binnen de interventies. De disciplines die nodig zijn, worden ingezet. Het team bespreekt dagelijks de processen en de vorderingen.

Start

We starten altijd met een vrijblijvend intake op korte termijn. Daarna het regelen van de financiën. Zijn alle betrokken partijen akkoord dan starten we ook snel.

Van lang wachten wordt niemand beter!

 

Individueel

Onze interventies zijn individueel. Wij bieden maatwerk. Maatwerk als het gaat over wat heeft iemand nodig; welke disciplines heeft iemand nodig, van mono-disciplinaire coaching of traumabehandeling (EMDR) tot forse multifactoriële – langdurige- ontregelings-problematiek. En past het bij de persoon en zijn/haar omstandigheden om veelvuldig contact te hebben per week of misschien is een paar keer per week voldoende. Dit kan ook variëren binnen het proces waar iemand doorheen gaat. Niets staat van te voren vast. Wij stellen dagelijks bij als dat nodig is.

Maar ook maatwerk in het aanbod van de methodieken, waar heeft de betreffende persoon baat bij, wat werkt en slaat aan. Zie ook onze eclectische werkwijze verderop op deze pagina.

Semi-individueel

Iedereen start individueel. Waar dat gewenst is kan er naast het individuele traject gebruik gemaakt worden van een groep. Er zijn verschillende groepen. Er worden onderdelen aangeboden in kleine groepen en daar waar groepswerking meerwaarde heeft kan dit worden ingezet. Altijd in overleg met de betrokkene.

Daarnaast is er de mogelijkheid om de nazorg te combineren met een groep. Zie ‘Nazorg’ verderop op deze pagina.

Interventie

Omdat we alleen maatwerk bieden ziet iedere interventie er anders uit. Om toch een beeld te geven zou het er als volgt uit kunnen zien:

Is er sprake van trauma(‘s)? Dan gaan we hier eerst mee aan de slag. Zo creëren we ruimte voor andere inzichten.

We werken regelmatig met onze tandem-methodiek. Eerst een sessie bij de gedragskundige. Hij spiegelt en legt de vinger snel op de zere plek. Ook schuwen we de confrontatie niet om inzicht te bewerkstelligen. Dit geeft soms pittige reacties. Daarna volgt een sessie met de psycholoog die alles samen met cliënten weer in perspectief zet. Dit geeft veel stof tot nadenken en hoe daar mee om gegaan wordt, verschilt ook weer erg per persoon.

Er is altijd een uitnodiging tot contact als iemand die behoefte heeft tussen de face to face afspraken door. Wij vinden het belangrijk dat daar ruimte voor is en iemand niet hoeft te wachten tot een volgende afspraak als er verwarring, vragen of nood ontstaat. Maar ook de mogelijkheid om alleen even iets te delen, een succes of een inzicht. Deze contacten kunnen naar wens worden ingevuld via mail, app of telefoon. Dit is ook de reden dat wij in offertes niet spreken over aantallen sessies. Wij doen wat nodig is op het moment en in de frequentie van dat moment. Wij sluiten aan bij de behoeften van cliënten en niet andersom zoals het helaas vaak gaat. Zo kan het voorkomen dat er in de avonduren of in het weekend nog contact is bij nood.

 

 

Afhankelijk van de problematiek kan de bewegingsdeskundige worden toegevoegd. Allemaal goed afgestemd binnen het team en aansluitend op de fases van de interventie op dat moment. Dit bewegen is heel divers. Bij voorkeur gaan we naar buiten i.p.v. een trainingszaal. Hierbij gebruiken we wat in de omgeving voorhanden is en leert een cliënt dat beweging prettig is en er geen dure sportschool voor nodig is om weer gezond te worden.

Continu afstemmen en overleg binnen het team is een must. Naar één persoon kijken vanuit de verschillende specialismen, met hetzelfde bezig zijn vanuit een andere invalshoek maakt het krachtig.

De medisch specialist wordt ingezet als daar een specifieke vraag ligt. Dit geldt voor zowel cliënten als voor het team van Labyrint Training. Advies is daarbij belangrijk, maar ook in- en uitsluit criteria. Geruststelling is echter een onmisbare component. Het onderbouwd wegnemen van angst als deze niet reëel blijkt.

Eclectisch

Labyrint Training onderscheidt zich duidelijk van andere vormen van hulpverlening door hun eclectische aanpak.

Dit houdt in dat tijdens alle sessies wordt gekeken wat op dat moment het beste past bij die cliënt. Niets staat van te voren vast. Elke keer zal de specialist weer een nieuwe inschatting maken welke methodiek op dat moment passend is bij die cliënt. We pakken dan uit onze denkbeeldige kast wat op dat moment functioneel en passend is. Onze specialisten beschikken over een brede kennis van methodieken. En doorontwikkeling hierin staat bij ons hoog in het vaandel. Op onze kennispagina vind je meer informatie over onze methodieken.

Nazorg

Zorg voor onze cliënten gaat ver. En dan hoort nazorg daar automatisch bij. Er is geen duidelijk einde aan een interventie. Een interventie stopt niet op een afgesproken moment. Een interventie stopt als de cliënt ons niet meer nodig heeft. Ook hier weer de grote verschillen per persoon. Sommigen geven zelf heel duidelijk aan dat het genoeg is geweest, dat ze zelf weer de controle hebben en ze zelf weer hun eigen weg kunnen gaan. Anderen houden nog lang contact. Dit contact is ook weer divers. Wat vindt iemand prettig. Even een kort appje of een lange mail of toch nog graag even een face to face afspraak. Het kan.

Daarnaast hebben we ook een nazorggroep. Er is geen richtlijn hoelang je naar deze groep mag komen. De praktijk leert dat als je dat loslaat iedereen vroeg of laat op het punt komt om ook deze groep niet meer nodig te hebben. En alleen dan zijn wij, het team van Labyrint Training, ook tevreden.

 

Marlies, 35 jaar – Nu anderhalf jaar verder merk ik dat ik nog steeds leer. Ik weet nog dat ik de therapie niet durfde te stoppen en het einde telkens maar uitstelde omdat ik dacht dat ik het niet zonder jullie kon. Maar jullie zijn er, altijd een belletje, een appje of een mailtje en dat is een fijn gevoel. Ik noem het nu altijd het grootste cadeau aan mezelf voor mijn leven lang.

Labyrint Training