Labyrint Training

Kennispagina

Wij ontwikkelen ons steeds verder en trekken uit onze denkbeeldige kast dat wat bij jou aansluit!

SOLK:

Er is sprake van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en als er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart.

SOLK is een werkhypothese gebaseerd op de (gerechtvaardigde) aanname dat somatische/psychische pathologie reeds afdoende is uitgesloten.

Aandacht ligt op somatisch, cognitief, emotioneel, gedragsmatig en sociaal vlak.

 

Sensitisatie:

Wanneer de oorzaak voor pijnklachten niet gevonden wordt in beschadigingen of afwijkingen in het lichaam, lijkt de oorzaak te zoeken bij veranderingen in het pijnverwerkingssysteem zelf. Het pijnverwerkingssysteem is een onderdeel van ons zenuwstelsel. Bij chronische pijn kunnen er veranderingen ontstaan in het pijnverwerkingssysteem en wordt het systeem gevoeliger voor pijn.

 

 

Cognitieve gedragstherapie:

leert − voornamelijk door oefeningen −  om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort.

 

Systeemgericht werken:

betekent dat je niet alleen met een individu werkt, maar met het gehele systeem waarvan hij deel uitmaakt. Dat kan het gezin zijn, een groter deel van de familie, maar ook een leefgroep waar de cliënt woont.

 

EMDR:

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd in 1989 ontwikkeld door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

 

MBCT en Mindfulness:

Minfulness Based Cognitive Therapy of Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet-oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht. De aandacht is gericht op de onmiddellijke ervaringen en het herkennen van mentale gebeurtenissen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen.

Achter verschillende emotionele problemen en ernstige psychische klachten schuilt vaak hetzelfde mechanisme: het vermijden van het ervaren van onprettige gevoelens. Die gevoelens proberen we op allerlei manieren te voorkomen, te negeren, te onderdrukken of te bestrijden. Met mindfulness doorbreken we die vermijding

 

MOL: Method Of Levels

De MOL is een transdiagnostische therapie die stelt dat psychische problemen oplossen door bewustwording hoe gevoelens, gedachten en gedrag conflicteren met belangrijke opvattingen of doelen. De specialist heeft slechts twee belangrijke taken: de cliënt te helpen de aandacht te blijven richten op het onderwerp en door te vragen bij verstoringen in het gesprek.

 

Schematherapie:

Helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

 

ACT: Acceptance en Commitment Therapy

ACT is een vorm van psychotherapie, met een radicaal ander perspectief op menselijk lijden. Je leert aandacht te richten op zaken die je direct kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Het doel van ACT is vergroting van de psychologische flexibiliteit. ACT maakt deel uit van de derde generatie gedragstherapie, die helpt om op een flexibele manier om te gaan met problemen terwijl je blijft investeren in dat wat echt belangrijk is.

 

COMET: Competitive Memory Training is een gedragstherapeutische training die je helpt je zelfbeeld en zelfwaardering te verbeteren

Labyrint Training