Labyrint Training

Roy Brokelman

Roy Brokelman is orthopedisch chirurg. Hij is werkzaam bij de Deventer ziekenhuizen en heeft zijn eigen bedrijf Medexcen waarbij hij medische expertise doet in opdracht van verzekeraars, arbodiensten of werkgevers. Hij combineert de kennis van medisch specialisten met de wijze waarop bedrijfsartsen/arbodiensten die informatie vertaald willen zien. Op die manier past het binnen de toetsingskaders die van toepassing zijn. Maar daar voegt hij ook iets aan toe; snelheid. Voor zowel de werkgever, de medewerker of voor zelfstandigen is het van belang om op kortst mogelijke termijn heldere antwoorden te krijgen.

Voor Labyrint Training verzorgt Roy medische beoordelingen en geeft hij advies aan zowel cliënt als Labyrint Training. Er is nauw overleg tussen hem en onze specialisten die met de cliënten werken. Het is van groot belang voor onze interventies om te weten wat de (on)mogelijkheden zijn voor een cliënt. Hij ziet onze cliënten in het medisch centrum Rijssen. Daar neemt hij ruim de tijd voor onderzoek, uitleg en vragen. Een onmisbare schakel tussen al dan niet blijvende medische problematiek en het weer optimaal kunnen gaan functioneren na een interventie bij Labyrint Training.

Terug naar het overzicht

Labyrint Training